: ابيا -

بسيار لايك

: hamrah -

in kalaf sad rang baraye ineke dige az khodet neminevisi. bishtar az khodet benevis...

: جبریل -

به نظر من خوش به حالت چون از خاکستری رسیدی به رنگین کمان. فقط مونده که بهش عادت کنی تا بتونی رنگها رو تفکیک کنی و ازشون لذت ببری. موفق باشی

: سروش -

خویشتتنت را بر آغوش عشق یله ده
با همه سختی ره عاقبت گشایش است
سینه ات را بگشا و فریاد کن
خوره روح و تنت را برون بریز
جام می را ز دستانش بستان و سرمست شو:
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون