" /> مریم گلی: August 2013 Archives

« May 2013 | Main

August 16, 2013

احساس می‌کنم دارم به کسی شبیه می‌شوم که همیشه نقدش می‌کردم. روابطم با دوستان (کدام دوست؟) و آشناها به مرحله عجیبی رسیده. انگار تفنگی نامرئی نشانه‌شان گرفته. دانه دانه به زمین می‌افتند. من؟ نظاره می‌کنم