« | Main | »

آنچه گذشت؟

بعد از یکسال و خورده ای لازمه آدم بیاد توضیح بده کجا بوده و چرا ننوشته؟ نه نیست! سخت ترین زمستون زندگیم چند هفته است تموم شده. حتی اسفندش هم گذشته. من؟ زمستون نفوذ کرده. رک و تلخ شدم و طبعا تنها. همه هستند, با فاصله ولی. شاشیده ام دور خودم جای مرز. بی ناراحتی. داستان من هم اینطور ادامه پیدا می کنه...

Comments

Montreal ye maryamGoli bishar nadare, che zemestuni bashe che tabestuni:)

همه هفت سال گذشته تو رو خوندم با همه بالا و پایین ها و وقفه ها و بودن هاو نبودن ها.بدون طول و عرض جغرافیایی.بگذار داستانت ادامه پیدا کند.داستان هایت همیشه خواندنی اند