« | Main | »

لانگ شات

بقچه کردم، خاک کردم هرچه وصله می‌زد خاطرتان را به زندگی. چال کردم هرچه خیالِ محال بود و انتظار کال.
شبانه باران گرفت، سپیده تمام‌قد ایستاده بودید وسطِ باغ.

Comments

همین که وقتتان را گذاشتید شکر دارد.

کشته مرده آن خانم بالایی هستم .همان که گل از گیسوانش رشد ونمو کرده است . اگر مجرد بودم میرفتم خواستگاری اش. خدا شاهده !

sepide dam omad o vaghte raftan

مریم