« | Main | »

سوم

راههای پیچ در پیچ پشت همه درهای بسته به یک جا می رسد : خوشبختی
بازی را شروع کنیم؟

Comments

جالب بود!در پی خوشبختی به هر بن بست یا همون در بسته که می رسیم باز به راهمون ادامه میدیم و به خودمون امید می دیم و این میشه عین یه بازی،خوشبختی بازی.
مریم گلی عزیز!پست های خیلی قشنگی داری.همیشه بهم آرامش میدن.
موفق باشی!