« | Main | »

با خانه جدیدم عشق می کنم. به قول دوستی من اگر خوشحال باشم حتی تا آخر عمرم هم می توانم توی همین خانه زندگی کنم. خانه کوچک است اما به من آرامش می دهد.
شب توی ایوان می ایستم و به صدای پای سنجابها و راکنها گوش می دهم که از تپه روبروی خانه بالا می روند یا صدای همسایه بالایی که توی ایوان نشسته اند و با خوشحالی می خندند ؛دلم لبریز می شود.
زندگی چقدر زیباست وقتی که آرامش باشد و خوشحالم که آدمی نیستم و نبودم که بخواهم آرامش را از دیگران دریغ کنم. باز هم فکر می کنم چقدر زندگی راحت تر و ساده تر می شود وقتی قرار نباشد که هی انرژی بگذاری برای بقیه که چرا این حرف را زد و آن کار را نکرد. راستش را بخواهید من اگر از کاری که می کنم راضی باشم و کسی هم باشد چیز دیگری نمی خواهم. خوب یا بد جاه طلبی ندارم و اصلا هم دلم نمی خواد اسباب ناراحتی و دلخوری کسی را درست کنم یا برای هدفهام از کسی استفاده کنم.
تا چند وقت پیش معاشرت گسترده مورد علاقه ام بود. الان هم دوستانم را دوست دارم و دلم می خواهد در تماس باشم اما راستش دیگر حوصله حرف و حدیث را ندارم. تا جاییکه که همدیگر را ببینیم و گپی بزنیم و چند ساعتی با هم خوش باشیم برایم کافی است و اگر ببینم کار دارد به حرف و حدیث می رسد برای ادامه ندادن اصلا درنگ نمی کنم. دیگر دوست صمیمی هم شاید مفهومش را برایم از دست داده باشد.
بگذریم از این حرفها. فعلا دارم از روزهایم لذت می برم . البته گهگاهی بین دوراهی زندگی در آینده یا زندگی در حال قرار می گیرم و یک جدال درونی دارم اما باز به خودم می گویم هر چیز که سهم من باشد به من می رسد پس دلیلی برای فکر به آینده وجود ندارد.
زندگی من امروز من است و فردا روز دیگری است.

Comments

ما هم از نوشته هات لذت می بریم

اصلا دوستی که بخواد انرژی از آدم ببره اسمش دوست نیست. در بهترین حالت آدمیه که داره از لطف تو سواستفاده می کنه.

ببخشیدسرکار مریم گلی! ا در مورد انرژی برای دیگران گفتید .چه نوع انرژی را میفرمایید؟ خورشیدی؟ هسته ای؟ فسیلی؟ اگر اینطور باشد که کشورهای عضو اپک چون دیگران ازشان انرژی میبرند باید با همه دشمن باشند!! البته ببخشیدها خوب کنجکاویم گل کرد!!!!

مريم خونت کجاست؟ تو پلاتو؟

ایول
گلدون ریحون هم بگیر

خونه ی جدید مبارک باشه
از نوشته هاتون لذت بردم
اجازه بدین لینکتون می کنم
برقرار باشی