« | Main | »

پنجم

نشسته ام روی زمین ، تکیه داده ام به دیوار، پاهایم را هم خم کرده ام یک جور که کف اش روی زمین باشد و زانوهایم خم شده. نشستنم این مدلی خیلی راحت تر از توضیح دادنش است. توضیح به نظر پیچیده می آید.
فاصله بین پاهایم هم دفتر و کاغذ و کتابهایم را گذاشته ام. دارم مثلا بلند بلند می خوانم تا حفظ شوم. بلند که دارم حرف می زنم یاد موشها می افتم. وقتی چیزی می خورند. سرشان به کار خودشان است ، ریز ریز و تند می خورند ، تو بگو جویده جویده ، حکایت بلند حرف زدن من است. سرم به خودم گرم است و تند تند و جویده جویده حرف می زنم.
صدای باد می آید. می پیچد انگار. انقدر که هی می خورد به در تراس و در را باز می کند، تا نیمه، انقدر که بیاید تو، چرخی بزند، کاغذهایم را بریزد به هم برود و در را پشت سرش ببندد.
صدای هواپیما می آید. سرم را بالا می کنم ، از پنجره پیداست ، نمی دانم دارد می آید یا میرود ولی می دانم اگر جمعه صدای یکی از همین آهن پاره های غول پیکر را بشنوم می فهمم که دارد می آید.
صدای هر و کر بچه ها بلند است. نمی فهمم در مورد چی اما من هم خنده ام می گیرد. آنها که توی تراسند باد می رود زیر موهایشان یا می خورد توی چشمهایشان انقدر که عینک می زنند و حتی پشت به باد می نشینند. اما فایده ای ندارد. این باد پشت و جلو ندارد. هی می چرخد و می کوبد به در.
من هم باد شده ام. هی می چرخم و می خورم به در. می خواهم لای در انقدر باز شود که بروم تو و چرخی بزنم و برگردم. در که بسته باشد باد، اصلا باد نمی شود. باد یکجا که نمی ماند. باید بوزد و خیلی چیزها را با خودش ببرد. یک جای دور ، شاید آفریقا، انقدر دور که دست هیچ کسی که بخواهد حبسش کند بهش نرسد. آنقدر که داشته هایش را با خودش ببرد و یک جای امن که رسید دیگر نوزد و همانجا بماند. با داشته هایش

Comments

مریم گلی جانم این نوشته هات من رو یاد بلندیهای مرغزار( اگه اسمش درست یادم باشه) نوشته یکی از خواهران برونته( فکر کنم امیلی) میندازه. چیزی از جنس طبیعت و تنهایی آدمها توش هست.

حفظ كردن درس همراه با باد ، ايده خوبيه ...

بلنديهاي بادگير

ادبیات توصیفی ات خوبه ..من که نمی تونم بلند بلند درس بخونم ..گشنه ام میشه

مریم تو چرا جدی جدی شروع نمی کنی یه کتاب بنویسی؟ یک مجموعه از داستان های کوتاه؟ ها؟

meghdari ghooleh ahan pareh lazem darim biyad in sammttt

ممنون از بی نام. دارم از دیروز تاحالا بهش فکر میکنم اسم رمان چی بود.