« | Main | »

بیست و یکم
اینگوز
باروری
شروعهای تازه
" اینگ " خدای قهرمان

... کشیدن این علامت ممکن است نشانه یک زمان فارغ شدن همراه با نشاط باشد. نشانه یک زندگی تازه. یک راه تازه. علامت قدرت زیاد. ... ممکن است وقتش رسیده باشد که حالا طرحی را کامل کنی.
همه چیز عوض می شود. ... اینگوز علامت بیرون آمدن تو از یک حالت بسته شفیقه مانند است .
ممکن است لازم شود خود را از یک عادت کهنه , وابستگی یا رابطه ای آزاد کنی. از یک الگوی عمیق فرهنگی یا رفتاری , فعالیتی که کاملا برای خودی که داری پشت سر می گذاری مناسب بوده است....

Comments

گمونم امسال دچار همين حالت اينگوز شدم.چون دارم سعي ميكنم دوباره متولد شم.خدا كمكم كنه.حالم از سال پيش خيلي بهتره.راستي اينگوز فرانسويه؟

سلام عزیزم
سال نو مبارک

مرسی که توضیح دادی. یه لحظه فکرای بی ادبی درباره ش کردم ;)

سلام ...
آقا منم اینگوز !