" /> مریم گلی: January 2006 Archives

« November 2005 | Main | February 2006 »

January 15, 2006

سلام

مرسی از همتون واسه خاطر احوال پرسی و تلفن ها و ایمیل ها و هر چی دیگه!
من حالم خوبه , خوب معمولی , نه مردم , نه دپرس شدم , نه عاشق شدم , نه فارغ شدم , نه منزوی شدم , نه رفتم تو تندور , نه قطع رابطه کردم , نه از کسی دلخورم , نه هیچی دیگه (اینا همه حرفهایی بود که بهم گفتین ها!)
فقط یک مدتی سرم شلوغ بود , از نوشتن هم لذتی نمی بردم , واسه همین نبودم خدمتتون .
در ضمن فکر می کنم بعضی وقتها بد نیست آدم یک سری کارهایی که همیشه می کرده رو نکنه و جاش یک کارهای جدید بکنه.
فقط یک خواهشی , حالا از من که گذشت , اما اگه یک وقت یکی مثل من زیاد جلو چشمتون نبود باهاش که حرف می زنین انقدر سعی نکنین به اصرار بهش بقبولونین که حالش بده! واله به پیر و پیغمبر من حالم خوبه , فقط اینجوری که گیر می دین که حتما حالم بده منو عصبانی می کنه!

بازم مرسی از همتون
--------