« | Main | »

خیلی حال می ده وقتی mailbox رو باز می کنی و می بینی 15-20 تا email داری و خیلی حالت گرفته می شه وقتی می بینی حتی یه دونش هم مال تو نیست ...همش مال isfahanstudent هستش ...این اتفاق هر روز تکرار می شه ....
--------