« | Main | »

نا نوشته های رانندگی در ابر شهر تهران !!!

1- قبل از هر کاری اول فرهنگ لغاتتون رو تکميل کنين که کم نيارين .
2- يادتون باشه هميشه حق با شماست. گور باباي بقيه!
3- اگه به ترافيک برخوردين و راه بسته بود اصلا نگران نشين بندازين تو خط روبرو و تا جاييکه مي شه برين , اين مشکل اوناييه که از روبرو ميان , خودشون حلش کنن!
4- اگه باز تو ترافيک گير کردين و نتونستين از سمت چپ برين ناراحت نشين ها , خدا سمت راست رو که ازتون نگرفته ( منظور منتهي اليه سمت راسته که ماشين ها پارک ميکنند) بندازين اونطرف با سرعت برين اگه به يه ماشين پارک شده هم رسيدين , خيالي نيست سه سوت بپيچين جلوي ماشين سمت چپي , دوحالت بيشتر نيست يا تصادف ميکنين يا ماشينه از هولش بهتون راه مي ده!
5- اگه باز تو ترافيک موندين يا پشت چراغين و دو تا ماشين جلوييتون نيم متري با هم فاصله دارن (عرضي) سغي خودتون رو بکنين , خدا رو چه ديدين شايد اون وسط جا شدين!
6- تو بزرگراه نکنه يه وقت بين دو خط برين ها ...هميشه يه طوري باشين که يه لنگتون اين ور خط باشه يکي اونور ...اينطوري سرعت عملتون هم مي ره بالا و هر لحظه که اراده کنين مي تونين خط عوض کنين . در ضمن کسي هم نميتونه ازتون سبقت بگيره اينجوري يه حالي هم به همه مي دين!
7- اگر تو بزرگراه مي خواهين از exit خارج بشين لزومي نداره قبلترش خط عوض کنين ..تو همون خط سبقت برين نزديک خروجي به طور اريب يا عمود( اين مورد تو تخت طاووس کاربرد داره) يه راست برين تو exit ماشين پشتي ها خودشون مي دونن چه کار کنن!
8- حالا اگه احيانا exit رو رد کردين اصلا مهم نيست , فکر کردين دنده عقب رو واسه چي گذاشتن؟!!
9- حالا اگه رفتين تو exit و ديدين اي دل غافل اشتباه کردين خودتونو ناراحت نکنين..ايضا به مورد 8 توجه کنين ..حالا اگه exit پيچ داره يا باريکه ماشين پشتي ها يه دقيقه وايسن..نميميرن که!!!
10- اگه رفتين تو ورود ممنوع , صاف بشينين پاتونم بزارين رو گاز . چراغ بزنين که او احمقهايي !! که از روبرو ميان برن کنار ..خوب لابد کار دارين که دارين خلاف مي کنين!
11- اگه دارين تو خيابون ميرين يهو مي بينين که اي واي از محل مورد نظر دور شدين يا اونور خيابون کار دارين در جا دور بزنين . فکر نکنين بايد تو اينه رو نگاه کنين , راهنما بزنين, يا صبر کنين ..آخه ممکنه يه کمي طول بکشه شما دور بگيرين بقيه مجبورن وايسن!
12- اگه راننده تاکسي هستين , هميشه تو منتهي اليه سمت چپ برين آخه بقيه خطها شلو غه اگه احيانا مسافر ديدين همونجا وايسين سوارش کنين..فوقش بقيه پشت سرتون مي ايستن.آدم نبايد عجله کنه!
13- بعد که مسافر رو سوار کردين سريع راه بيفتين آخه اگه تو آينه نگاه کنين ممکنه چشم تو چشم پشتي بيفتين و مجبور بشين استاپ کنين.
14- اگه راننده اتوبوسين هميشه با سرعت حرکت کنين آخه هرچي ماشين سنگين تره کيفش هم بيشتره ...سعي کنين فاصلتون با ماشين جلويي 20-30 سانت بيشتر نباشه که اگه ترمز کرد يا زيرش کنين يا همچين بچسبين بهش که طرف کپ کنه!
15- يادتون باشه فاصله ايمني با ماشين جلويي يعني حداکثر باندازه يه سپر که کسي نتونه بياد جلو شما!
16- اگه خواستين پارک کنين و فضا زياد بود يه جوري وايسين که جلو عقبتون نتونن پارک کنن ( چشمشون کور برن يه جاي ديگه پارک کنن) و اگه جا کم بود همچين کيپ تا کيپ وايسين که بقيه نتونن از تو پارک در بيان ( چشنشون کور مي خواستن يه جوري وايسن شما هم بتونين پارک کنين)...ماده 2 يادتون نره
17- بعد از پارک راحت درو باز کنين . پياده بشين .يه وقت تو آينه نگاه نکنين که ببينين ماشين مياد يا نه...ماشين (راننده) که داره مياد بايد شعورش برسه که شما مي خواهين پياده بشين و وايسه!
18- کارتون که تموم شد و خواستين از تو پارک بياين بيرون با توجه به ماده 2 و 11 ديگه مي دونين بايد چه بکنين.
19- اگه يه وقت جاي پارک تو محل مورد نظر نبود بيخود بالا پايين نرين ..دوبله پارک کنين مگه چيه؟ حالا سرخيابونين يا کوچه باريکه يا اونکه ميخواد دور بزنه پشت شما گير ميکنه..مهم نيست اصلا چرا شما همش بايد به فکر مشکلات بقيه باشين؟ خودشون يه راهي پيدا مي کنن!!!!
20- يه وقت يادتون نره که عابر پياده , موتور و بقيه ماشين ها در حقيقت موانعي هستند که به شما کمک مي کنن مهارتتون بره بالا و دست فرمون تميزي داشته باشين..پس همشون رو رد کنين , هر توقف امتياز کم مي شه!
21- اگه دارين مياين و يهو مي بينين چراغ داره زرد مي شه پاتونوبذارين رو گاز تا قرمز نشده رد بشين
22- براي هر کاري مي تونين از بوق استفاده کنين ..به جاي راهنما , چراغ , اعتراض , فحش و سلام عليک و ...
23- تا حد ممکن ترمز نکنين که افت کلاس داره

توصيه هاي فني / احتياطي براي عزيزاني که اين نانوشته ها رو رعايت نمي کنن!!!

1- هيچ وقت و در هيچ نقطه اي از شهر با جماعت تاکسي ران و مسافرکش کل نندازين چون آخرش پوز خودتون مي خوره , از ما گفتن !
2- هيچ وقت يادتون نره تموم خيابونهاي شهر ارث پدريه رانندگان تاکسي محترمه ..پس به اين ارث پدري احترام بذارين
3- حواستون باشه که شما در همه حال مسئولين . پس علاوه بر اينکه جلو و پهلو ماشين رو مي پايين حواستون به عقب هم باشه . . يعني همين طور که فاصلتون را با ماشين جلويي حفظ مي کنين بايد فاصلتون با ماشين پشتي رو هم حفظ کنين.
4- اگر کار به فحش فحش کاري رسيد اول شرايطو بررسي کنين . اگه راه فرار بازه چاک دهنتون رو هر قدر که مي خواهين باز کنين و بعدش فلنگ رو ببندين . اگه نه خودتونو بزنين به کري و فقط لبخنه بزنين يادتون باشه که تو ماشين همه چي از جمله زنجير و قفل فرمون پيدا مي شه!
5- اگه ديدين پشت سريتون داره با بوق و چراغ خودشو جر ميده که شما رو رد کنه بکشين کنار وگرنه اگه کوبوند بهتون و شما خودشو با هم روند بنده تقصيري ندارم.
6- يادتون باشه حتي الامکان راهنما نزنين چون تا زدين ملت از هول اينکه نکنه شما ازشون راه بگيرين از چپ و راست سبقت مي گيرن و ممکنه اين وسط له بشين!
7- اگه رفتين تو بزگراه برين خط وسط , و فقط به جلو نگاه کنين ...به خدا توکل کنين و برين فقط فرمون رو محکم بچسبين که باد ماشين هايي که لايي مي کشن چپتون نکنه.
8- اگه تو ترافيک گير کردين و ماشين پشتيتون مثل گاوي که يه بند مو ميکنه دستشو گذاشته رو بوق خونسرديتون رو حفظ کنين..به نظر شما اين بده که طرف به قدرت فوق العاده شما اطمينان داره و فکر مي کنه شما مي تونين پرواز کنين؟
9- اگه چراغ سبز شد زود راه نيوفتين ..چون هميشه ممکنه يه احمقي چراغ قرمز اونورو رد کنه!
10- با توجه به بند 8 اگه رسيدين به چراغي که داره قرمز مي شه قبل از توقف حتما پشتتون رو نگاه کنين چون ممکنه اون احمقي که مي خواد چراغ رو رد کنه پشت شما باشه!×!

فعلا همين ها رو داشته باشين تا بعد

--------